Srpen

PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Září

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Úvod


 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
PRO RODIČE

 

Vážení rodiče,

v průběhu příštího týdne budou probíhat od 15:30 hodin na pracovištích MŠ schůzky s rodiči, do kterých budou Vaše děti od 1. 9. 2020 nastupovat.

 

22. 6. 2020 – MŠ Dvořákova

23. 6. 2020 – MŠ Lipnice

24. 6. 2020 – MŠ Drtinova,

                    i pro rodiče dětí přijatých do MŠ Žireč

25. 6. 2020 – MŠ Roháčova

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležité informace týkající se organizačních záležitostí a provozu školy považujeme Vaši účast za nutnou.

Pokud nevíte, na jaké pracoviště bylo Vaše dítě umístěno, kontaktujte telefonicky na tel. 606 728 699 ředitelku školy.

Mgr. Dagmar Anschlagová, ředitelka školy

 


 

Veškeré informace týkající se zápisu dětí do MŠ naleznete v sekci ZÁPIS

 


 

PRODLUŽUJEME
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

 

UPRAVUJEME VÝŠI ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDÉLÁVÁNÍ

 

Z důvodu preventivního opatření vzhledem
k epidemiologické situaci šíření koronaviru prodlužujeme přerušení provozu MŠ do odvolání.

 

Nové potvrzení o uzavření školy včetně žádosti o ošetřovné při péči o dítě Vám vydá mateřská škola ve středu, 1. 4. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hodinna ředitelství v MŠ Drtinova. Pro urychlení jeho vystavení můžete požádat ředitelku školy e-mailem drtinova@msdrtinova.cz. nebo telefonicky na tel. čísle 606 728 699.

 

Za měsíc březen upravujeme výše úplaty na částku 250 Kč. V dubnu budete osvobozeni od celé výše úplaty tj. o částku 500 Kč. Pokud máte zadaný trvalý příkaz, bude Vám částka 750 Kč vrácena v září při vyúčtování. Necháme na Vašem zvážení, zdali si příští zálohu upravíte o výše uvedenou částku.

Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci.

 

Mgr. Dagmar Anschlagová, ředitelka školy

 


 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

 

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a především z důvodu prevence přistoupilo město Dvůr Králové nad Labem jako zřizovatel mateřských škol k uzavření všech pracovišť MŠ Drtinova, a to od pondělí 16. března. Toto opatření bude platit zatím do 31. března 2020.

 

Potvrzení o uzavření školy včetně žádosti o ošetřovné při péči o dítě Vám vydá mateřská škola v pondělí, 16. 3. 2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin, na ředitelství v MŠ Drtinova.

Pro urychlení jeho vystavení můžete požádat ředitelku školy e-mailem drtinova@msdrtinova.cz.

 

Podrobné informace máte k dispozici na uvedených adresách:

 

Sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem poskytují komplexní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních dávek a v případě nutnosti mohou zajistit i potravinou pomoc. Kontaktovat je můžete telefonicky nebo e-mailem:

499 318 293 Bc. Kateřina Pištorová vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí,

499 318 238, 603 325 068 Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení

499 318 281, 734 763 090  Iva Jarolímková, terénní sociální pracovnice, zvláštní příjemce důchodu, žádosti do domu s pečovatelskou službou

731 630 416 Bc. Marcela Šafaříková, sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice

499 318 279,  737 079 690 Bc. Jolana Schőnigerová, terénní sociální pracovnice  (kontakt od 17. 03. 2020).

V případě psychologické podpory můžete kontaktovat psycholožku MěÚ Mgr. Květoslavu Mládkovou 739 343 792.

 

Veškeré kontakty naleznete zde:

https://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=122596&slozka=122262&lanG=cs&subject=2172663&short=odbor&sodbor=1838

 

Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci.

Mgr. Dagmar Anschlagová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro mš drtinova

 

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.


Místy poskytovaného vzdělávání jsou MŠ Drtinova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Dvořákova (2 třídy pro 40 dětí), MŠ Roháčova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Lipnice (2 třídy pro 40 dětí) a MŠ Žireč (1 třída pro 24 dětí).

 

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku. Do dvou tříd se sníženým počtem dětí (MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice) jdou umísťovány děti, které do září daného školního roku nedovršily věku tří let.

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem
s určenou dobou pobytu:

 

· MŠ Drtinova: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Dvořákova: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Roháčova: od 6:30 do 16:15 hodin,

· MŠ Lipnice: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Žireč: od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Stravování dětí je zajištěno ve 3 školních jídelnách v MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a v MŠ Žireč a ve školních jídelnách-výdejnách v MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice.

 

Ve všech třídách jsou pro děti vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností. Uspořádání tříd podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a sportovištích.

 

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 18 kvalifikovaných učitelek, z toho 1/3 s vysokoškolským vzděláním, dále 3 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a chůva.

 

 

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY

· enviromentální výchova

· polytechnická výchova

· informační gramotnost

 

 

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY:
 

„BEZPEČNÉ MÍSTO PRO VŠECHNY“
· Vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.

· Všestranně rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným.

· Respektovat práva dítěte.

· Veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte.

· Vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách.

 

 

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi