Únor

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Březen

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Úvod


 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro mš drtinova

 

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.


Místy poskytovaného vzdělávání jsou MŠ Drtinova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Dvořákova (2 třídy pro 40 dětí), MŠ Roháčova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Lipnice (2 třídy pro 40 dětí) a MŠ Žireč (1 třída pro 24 dětí).

 

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku. Do dvou tříd se sníženým počtem dětí (MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice) jdou umísťovány děti, které do září daného školního roku nedovršily věku tří let.

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem
s určenou dobou pobytu:

 

· MŠ Drtinova: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Dvořákova: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Roháčova: od 6:30 do 16:15 hodin,

· MŠ Lipnice: od 6:30 do 16:00 hodin,

· MŠ Žireč: od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Stravování dětí je zajištěno ve 3 školních jídelnách v MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a v MŠ Žireč a ve školních jídelnách-výdejnách v MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice.

 

Ve všech třídách jsou pro děti vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností. Uspořádání tříd podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a sportovištích.

 

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 18 kvalifikovaných učitelek, z toho 1/3 s vysokoškolským vzděláním, dále 3 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a chůva.

 

 

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY

· enviromentální výchova

· polytechnická výchova

· informační gramotnost

 

 

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY:
 

„BEZPEČNÉ MÍSTO PRO VŠECHNY“
· Vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.

· Všestranně rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným.

· Respektovat práva dítěte.

· Veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte.

· Vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách.

 

 

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi