Březen

PO ÚT ST ČT SO NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Úvod


Mateřská škola, Drtinova 1444, 54401 Dvůr Králové nad Labem,  je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem. Místy poskytovaného vzdělávání jsou MŠ Drtinova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Dvořákova (2 třídy pro 40 dětí), MŠ Roháčova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Lipnice (2 třídy pro 40 dětí) a MŠ Žireč (1 třída pro 24 dětí).

MŠ poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou délkou provozu:

  • MŠ Drtinova od 6:30 do 16:15 hodin
  • MŠ Dvořákova od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Roháčova od 6:30 do 16:15 hodin
  • MŠ Lipnice od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Žireč od 6:30 do 16:00 hodin

Stravování dětí je zajištěno ve třech školních jídelnách:

v MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a v MŠ Žireč.

Ve dvou školních jídelnách-výdejnách:

v MŠ Dvořákova a v MŠ Lipnice. 

Ve všech třídách jsou pro děti vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností. Uspořádání tříd podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. U všech budov MŠ jsou školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro relaxační a výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a sportovištích.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, z toho 1/3 s vysokoškolským vzděláním. Personální podporu  dále zajišťují 2 asistentky pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a 2 chůvy pro předškolní děti.

Adresa: Drtinova 1444, 54401 Dvůr Králové nad Labem

datová schránka: zew55h

Telefon: 499 622 861            REDIZO: 668000970           IČO: 70995737
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi