Listopad

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Prosinec

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Platby


Platby v MŠ, stravné, úplata za předškolní vzdělávání

 

Způsob placení:
 

stravné se platí zálohově na účet MŠ u banky ČSOB, Dvůr Králové nad Labem

 

- číslo účtu: 182 036 724 / 0300 

- konstantní symbol: 0308

 

Děti umístěné v MŠ Drtinova a MŠ Dvořákova

variabilní symbol: počátečních 6 čísel rodného čísla dítěte + kód MŠ

(např. 123 456 0001)                kódy MŠ:        Drtinova +Dvořákova 0001

 

Děti umístěné v MŠ Roháčova

variabilní symbol: počátečních 6 čísel rodného čísla dítěte + kód MŠ

(např. 123 456 0003)               kódy MŠ:        Roháčova 0003

 

Děti umístěné v MŠ Lipnice

variabilní symbol: počátečních 6 čísel rodného čísla dítěte + kód MŠ

(např. 123 456 0005)               kódy MŠ:        Lipnice 0005

 

Děti umístěné v MŠ Žireč

variabilní symbol: počátečních 6 čísel rodného čísla dítěte + kód MŠ

(např. 123 456 0007)               kódy MŠ:        Žireč 0007

 

Výše zálohy na celodenní stravné

je stanovena na částku: 750,-Kč měsíčně,

děti s trvalým odhlášením odpolední svačin platí 600,-Kč měsíčně

děti, které v tomto školním roce dovrší 7let, platí 820,-Kč měsíčně.

 

K této záloze je nutné přičíst úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,-Kč měsíčně. Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Měsíční platby včetně úplaty za předškolní vzdělávání činí:

  • děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 roků, platí 820,- Kč měsíčně
  • děti, které dosáhne pátého roku věku k počátku školního roku            750 Kč
  • děti ostatní 750 Kč (stravné) + 500 (úplata)                                             1.250 Kč
  • děti s trvale odhlášenou odpolední svačinou 600 (stravné) + 500 (úplata)       1.100 Kč.

 

Finanční normativ platný od 4. 9. 2017

                        děti 2-6 let                                                       děti 7-10 let

Stravné:          přesnídávka       8 Kč                          přesnídávka       8 Kč

                        oběd                19 Kč                          oběd                22 Kč

                        svačina              8 Kč                          svačina              8 Kč 


                        celý den          35 Kč                         celý den          38 Kč

            (bez odpoledních svačin 27 Kč)                    (bez odpoledních svačin 30 Kč)

 

Splatnost záloh: požadujeme zaplacení vždy do 15. dne v měsíci na měsíc následující ( t.j. platba došlá na účet MŠ do 15.8. = zaplaceno na měsíc září).

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi