Prosinec

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Leden

PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Zápis


 

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2019 je k dispozici v sekci dokumenty. Děti jsou evidované pod registračním číslem, které bylo zákonným zástupcům dítěte přiděleno při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 


 

Výsledek obrázku pro mš drtinova ježečkov�

 

Zápis dětí do Mateřské školy,

Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444

 

bude probíhat

v úterý 14. 5. 2019 od 10:00 do 14:00 hodin

ve středu 15. 5. 2019 od 12:00 do 14:00 hodin

 

na ředitelství MŠ, Dvůr Králové nad Labem,
Drtinova 1444

i pro žadatele o umístění dítěte do MŠ Dvořákova 728, Roháčova 2191, Lipnice 64 a Žireč 26.

 

U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (je k dispozici na webu školy v sekci dokumenty).

 

Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií:

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, budou přijímány děti do stanoveného počtu dětí uvedeného v Rozhodnutí o organizaci školního roku 2019/2020 v tomto pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

2. Děti s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně druhého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinny tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci informace pro rodiče.

Podmínky pro přijetí dítěte:

1. Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31. 8. 2019 dosáhnou druhého roku věku.

 

2. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

 

4. Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2017.

 

Školský obvod Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 tvoří:

ulice 5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, Bohuslava Martinů, Boženy Němcové, Bubeníkova, Březinova, Březová, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eklova, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Kollárova, K Rybníkům, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Městská Podstráň, Milady Horákové, Na Borkách, nábřeží Benešovo, Nádražní pěšina, Na Kopečku, náměstí Denisovo, náměstí Rašínovo, ulice Náprstkova, Na Struze, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Riegrova, Roháčova, Rokycanova Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárov, Sylvárovská Vančurova, Vojanova, Všehrdova, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirecká, Žirecká Podstráň, Žireč.

 

 

Další informace o činnosti školy jsou dostupné na webových stránkách školy www.msdrtinova.cz.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi