Prosinec

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Leden

PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Projekty


Projekt "Učíme se hrou"

Související obrázek

Od srpna 2018  je škola zapojena do OPVVV / Operační program pro vědu, výzkum a vzdělávání/ tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. Škola získala finanční podporu na projekt s názvem "Učíme se hrou", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009779

Škola realizuje projekt prostřednictvím aktivit:
1. chůva - personální podpora

2.Projektový den mimo školu

3. Projektový den ve škole

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení  prostřednictvím vzájemných návštěv

 


 

Projekt "Vesele do školky"

 

Výsledek obrázku pro logo link šablony

 

Od srpna 2016  je škola zapojena do OPVVV / Operační program pro vědu, výzkum a vzdělávání/ tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. Škola získala finanční podporu na projekt s názvem "Vesele do školky", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001667

 

Škola realizuje projekt prostřednictvím aktivit:

1. chůva - personální podpora

2. osobnostně- sociální rozvoj pedagogů

3. vzdělávání pedagogů - DVPP

4. specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

5. odborně zaměřená  tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

6. profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize

 


 

PROJEKT Polytechnické vzdělávání v MŠ

 

Polytechnická výchova a vzdělávání - 18SMV11

 

Výsledek obrázku pro logo králov�hradecký kraj

 

MŠ realizuje od 1. 8. 2018 projekt s názvem "Učíme se bádat, tvořit a pracovat", Na tento projekt nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Záměrem projektu "Učíme se bádat, tvořit a pracovat" je u dětí předškolního věku rozvíjet znalosti v technickém prostředí a pomáhat fixovat správné pracovní návyky. Posilovat jejich zájem o technické obory, podporovat touhu tvořit a umět se orientovat v různých oborech lidské činnosti. Patří sem i používání jednoduchých pracovních nástrojů a nářadí, pracovat s netradičními materiály a poznávat techniky jejich zpracování. Osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro život.

 

Projekt má tři aktivity:

 

1. Zkvalitnit věcné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí v oblasti polytechnické výchovy nejen na třídách MŠ, ale i na školních zahradách tak, aby odpovídaly moderním edukativním principům.

 

2. Zapojení rodičů do aktivit zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání. Seznamování se s obory lidské činnosti - exkurze, pracovní dílny v MŠ.

 

3. Profesní rozvoj učitelek MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, nákup odborné literatury a metodických materiálů.

 

Projekt bude ukončen 31. 7. 2019

 

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi